[Infographic] Doanh Nghiệp Bất Động Sản Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Cùng Tổng Đài Ảo CloudFone

Bạn là 01 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và bạn muốn biết:
– Nhân viên tư vấn khách hàng như thế nào?
– Chăm sóc khách hàng có tốt không?
– Có hay thường xuyên để nhỡ điện thoại của khách không?

Bạn làm điều đó như thế nào? Infographic dưới đây sẽ mang đến câu trả lời.

 

14.3.2017