Tin tức CloundFone - Tổng đài điện thoại nội bộ

TẠO SỐ NỘI BỘ (EXTENSION)

Hướng dẫn cấu hình một số nội bộ trên tổng đài FreePBX và sử dụng phần mềm Softphone Zoiper để đăng ký số nội bộ.

1.1 Tạo số nội bộ:

Ta truy cập vào IP Address của tổng đài FreePBX, tại giao diện chính của Free-PBX, ta chọn Applications >> Extensions

Phần Device: Generic SIP Device >> Chọn Submit

Tại đây ta tiến hành tạo một số nội bộ như sau:

User Extension: Nhập số nội bộ cần tạo. Lưu ý: Khi tạo số nội bộ nên tránh các số đặc biệt được dùng trong trường hợp khẩn cấp như 113, 114, 115…

Display Name: Nhập tên của số nội bộ.

Secret: Nhập mật khẩu của số nội bộ. Lưu ý: Để tăng tính bảo mật, mật khẩu nên bao gồm chữ cái, số, ký tự đặc biệt.

Ta có ví dụ:

Ta chọn Submit, hệ thống sẽ xuất hiện nút   , nhấp chọn Apply Config.

*Lưu ý: Sau mỗi lần cấu hình bất kỳ thông số gì trên FreePBX ta phải nhấp chọn Apply Config để lưu cấu hình vào hệ thống.

Nhìn bên góc phải, chúng ta sẽ thấy số 101 đã được cấu hình thành công.

1.2 Đăng ký số nội bộ:

Có rất nhiều phần mềm SoftPhone phổ biến như Xlite, Zoiper, Linphone,… ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Zoiper để đăng ký số nội bộ.

Tại giao diện Zoiper, ta chọn Settings >> Create a new account >> Account type: Chọn SIP >> Next.

Ta nhập thông tin của số nội bộ cần đăng ký như ví dụ trên như sau:

User / User host: Số nội bộ cần đăng ký.

Password: Mật khẩu của số nội bộ.

Domain / Outbound Proxy: IP của tổng đài.

Tiếp theo, các bạn chỉ việc chọn Next, Zoiper sẽ thông báo số nội bộ đã được đăng ký thành công.