Tin tức CloundFone - Tổng đài điện thoại nội bộ

Hướng dẫn sử dụng tính năng popup tổng đài CloudFone

 Hướng dẫn sử dụng tính năng popup tổng đài CloudFone

Hướng dẫn sử dụng tính năng popup tổng đài CloudFone

Bắt đầu đăng nhập CloudFone

Đăng nhập vào Website quản trị

 • Sử dụng đường dẫn vào trang quản trị: https://manage.cloudfone.vn/
 • Bật chức năng Popup và check vào hiển thị thông báo của số nội bộ cần sử dụng tính năng Popup.

Đăng nhập vào Website quản trị

thông tin đăng nhập

Truy cập vào đường dẫnhttps://cskh.cloudfone.vn

Điền đầy đủ các thông tin sau:

 • Mã Dịch Vụ: {Do Tổng Đài cung cấp}.
 • Tên đăng nhập /Allas: {Số Nội Bộ}.
 • Mật khẩu: {Mật khẩu của Số Nội Bộ đó}.
 • Mã Xác Nhận: { }.
 • Đăng Nhập.

VD: như hình dưới:

thông tin đăng nhập

danh bạ điện thoại

 • Chọn vào biểu tượng như hướng dẫn mũi tên trong hình trên để Đăng xuất khỏi trang Popup.
 • Khi có cuộc gọi đến trên trang quản trị Popup sẽ hiển thị số điện thoại và tên Khách Hàng (nếu đã được lưu) và phát tiếng Reng. Nhấp chuột vào trang web hoặc để chạy hết thanh dưới số gọi đến thì tiếng Reng sẽ được tắt.

Nhấp chuột vào trang web hoặc để chạy hết thanh dưới số gọi đến thì tiếng Reng sẽ được tắt.

Nhấp trực tiếp vào số điện thoại hiển thị khi cuộc đến trên trang quản trị, để điền thông tin hoặc ghi chú cho số điện thoại đó.

1. Danh bạ điện thoại

 • Chọn thêm để thêm Danh Bạ Khách Hàng.
 • Điền thông tin cần thiết vào Thông Tin Danh Bạ rồi chọn  lưu

Lưu ý: Phải tạo tên Công ty trong Phần Danh sách công ty/ tổ chức thì trong Mục “Công ty(Tổ chức)” mới hiển thị cho Ta chọn. Nếu không cần tên công ty thì có thể để trống.

danh bạ điện thoại

thao tác

 • Qua phần thao tác để chính sửa, và xóa Danh bạ Khách Hàng đó.

Ta có thể thêm số lượng nhiều Danh Bạ Điện Thoại bằng cách up file excel:

 • Dowload file excel mẫu

download excel mẫu

danh sách

Lưu ý:Công ty (Tổ Chức)” trong file Excel phải tương thích vơi danh sách tên công ty trong phần “Danh sách công ty/ tổ chức” hoặc để trống.

danh sách

danh sách công ty tổ chức

Chọn Nhập Dữ Liệu Excel để tải file danh bạ điện thoại lên trang Popup.

nhập dữ liệu

nhập dữ liệu

2. Danh sách công ty và tổ chức

Tương tự như tạo Danh bạ điện thoại.

danh sách công ty tổ chức

Thêm Công ty / Tổ chức:

thêm công ty tổ chức

Thêm Công ty

Thêm Công ty / Tổ chức từ file Excel:

 • Download file excel mẫu.

Thêm Công ty / Tổ chức từ file Excel

 • Điền thông tin Công ty / Tổ chức vào Excel.

Điền thông tin Công ty / Tổ chức vào Excel.

 • Chọn “Nhập dữ liệu excel” để tải danh sách tên công ty lên trang.

Chọn “Nhập dữ liệu excel” để tải danh sách tên công ty lên trang.

Lưu Ý: Muốn xóa Tên Công ty nào thì bạn phải bỏ chọn công ty đó trong phần Danh Bạ Điện Thoại.

3. Phân loại khách hàng

Phân Loại Khách Hàng.

 • Thêm phân loại khách hàng: Đặt tên loại Khách Hàng và chọn màu cho loại Khách Hàng đó.

Thêm phân loại khách hàng: Đặt tên loại Khách Hàng và chọn màu cho loại Khách Hàng đó

Màu sắc giúp phân biệt được Khách hàng đó thuộc loại khách hàng nào trong Danh bạ điện thoại.

Màu sắc giúp phân biệt được Khách hàng đó thuộc loại khách hàng nào trong Danh bạ điện thoại.

4. Nhật ký cuộc gọi

 • Hiển thị số gọi đến tương ứng với tên Khách hàng nếu đã được lưu trong Danh bạ điện thoại.
 • Hiển thị thời gian bắt đầu cuộc gọi, thời gian bắt máy, thời gian kết thúc cuộc gọi.
 • Ví dụ như hình dưới:

Nhật Ký Cuộc Gọi

TỔNG ĐÀI CLOUDFONE

Quét mã QR hoặc nhấn gọi để được hỗ trợ tư vấn

Gọi miễn phí