HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG POP-UP

Bước 1: Truy cập link: https://tongdai.ods.vn  và bật tính năng “Hiển thị thông báo” trên số máy nội bộ cần sử dụng.

Bước 2: Truy cập link: https://cskh.cloudfone.vn/

Nhập thông tin đăng nhập. Lưu ý thông tin đăng nhập là số máy bàn kèm theo mật khẩu của số máy đó. Mã dịch vụ tổng đài công ty là: CF-BS-3169. Ví dụ:

Trang quản trị:

  • Khi có cuộc gọi tới:

  • Click vào PopUp để thêm thông tin khách hàng.

  • Sau khi khách hàng gọi lại:

  • Sau khi hoàn tất -> Nhập ghi chú nội dung thông tin chính trong cuộc gọi. Và lưu lại thông tin

  • Xem nhật kí cuộc goi.

  • Ngoài ra còn có thể thêm thông tin công ty của khách hàng.

  • Click auto dial (Tự động gọi điện thoại đến khách hàng chỉ bằng 1 Click chuột).

Sau khi bấm gọi, cuộc gọi sẽ được đổ về số máy nhánh của nhân viên. Khi nhân viên công ty nhấc máy hoặc bắt máy thì ngay lập tức cuộc gọi được gọi tới số máy di động của khách hàng. Mô hình hoạt động:

  • Click gọi -> Số nội bổ đổ nhân viên chuông -> nhấc máy -> thực hiện cuộc gọi tới khách hàng -> số máy di động khách hàng đổ chuông ->khách hàng bắt máy -> cuộc gọi giữa 2 bên đã được kết nối.