HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI YEALINK SIP-T19 E2

TÍNH NĂNG CƠ BẢN

∗ Thực hiện cuộc gọi:

Sử dụng HandSet (tai nghe dạng tay cầm):

  1. Nhấc tai nghe.
  2. Nhập số điện thoại, bấm nút #Send để gọi.

Sử dụng loa ngoài:

  1. Nhấn  1
  2. Nhập số điện thoại, bấm nút #Send để gọi.

Sử dụng HeadSet (tai nghe dạng chụp đầu):

  1. Nhấn : 2
  2. Nhập số điện thoại, bấm nút #Send để gọi.

∗ Trả lời cuộc gọi:

Sử dụng HandSet (tai nghe dạng tay cầm):

Nhấc tai nghe.

Sử dụng loa ngoài:

Nhấn : 1

Sử dụng HeadSet (tai nghe dạng chụp đầu):

Nhấn : 2

∗ Lưu ý: Nhấn nút Reject để từ chối cuộc gọi.

∗ Ngắt cuộc gọi:

Sử dụng HandSet (tai nghe dạng tay cầm):

Gác máy hoặc nhấn nút EndCall.

Sử dụng loa ngoài:

Nhấn 1 hoặc nhấn nút EndCall.

Sử dụng HeadSet (tai nghe dạng chụp đầu):

Nhấn nút EndCall.

∗ Quay lại số vừa gọi:

Nhấn 5 để truy cập vào danh sách các số đã gọi, nhấn 3  hoặc  4 để chọn mục mong muốn , sau đó bấm 5để gọi.

∗ Ngắt Micro khi đàm thoại:

Nhấn 7để vô hiệu hóa micro khi đang đàm thoại.

Nhấn 7để kích hoạt lại micro.

∗ Chuyển cuộc gọi:

Nhấn 8 hoặc tổ hợp phím *2 (chỉ áp dụng trong tổng đài CloudFone), nhấn số nội bộ cần chuyển, nhấn #Send để gọi.

∗ Đàm thoại nhiều người: (chỉ áp dụng trong tổng đài CloudFone)

Khi đang thực hiện cuộc đàm thoại, nhấn tổ hợp phím *3, nhấn số nội bộ cần thêm vào, nhấn #Send để thực hiện cuộc đàm thoại nhiều người.

∗ Điều chỉnh âm lượng:

Nhấn 9 khi đang trong cuộc gọi, để tăng giảm âm lượng của cuộc đàm thoại.

Nhấn 9 khi không thực hiện cuộc gọi, để tăng giảm âm lượng của tiếng reo khi có cuộc gọi đến.