Tin tức CloundFone - Tổng đài điện thoại nội bộ

Hướng dẫn sử dụng điện thoại Yealink SIP-T19 E2

Mẫu điện thoại Yealink SIP-T19 E2

Mẫu điện thoại Yealink SIP-T19 E2

Thc hin cuc gi

Sử dụng HandSet (tai nghe dạng tay cầm)

  1. Nhấc tai nghe.
  2. Nhập số điện thoại, bấm nút #Send để gọi.

Sử dụng loa ngoài

  1. Nhấn: icon loa ngoài
  2. Nhập số điện thoại, bấm nút #Send để gọi.

Sử dụng HeadSet (tai nghe dạng chụp đầu)

  1. Nhấn: icon headset
  2. Nhập số điện thoại, bấm nút #Send để gọi.

Trả lời cuộc gọi

Sử dụng HandSet (tai nghe dạng tay cầm):

Nhấc tai nghe.

Sử dụng loa ngoài

Nhấn: icon loa ngoài

Sử dụng HeadSet (tai nghe dạng chụp đầu)

Nhấn: icon headset

Lưu ý: Nhấn nút Reject để từ chối cuộc gọi.

Ngt cuc gi

Sử dụng HandSet (tai nghe dạng tay cầm)

Gác máy hoặc nhấn nút EndCall.

Sử dụng loa ngoài

Nhấn icon loa ngoài hoặc nhấn nút EndCall.

Sử dụng HeadSet (tai nghe dạng chụp đầu)

Nhấn nút EndCall.

Quay lại số vừa gọi

Nhấn icon rd để truy cập vào danh sách các số đã gọi

Sau đó, nhấn icon up hoặc icon down để chọn mục mong muốn , sau đó bấm icon rd để gọi.

Ngắt Micro khi đàm thoại

Nhấn icon ngắt micro để vô hiệu hóa micro khi đang đàm thoại.

Nhấn icon ngắt micro để kích hoạt lại micro.

Chuyn cuc gi

Nhấn icon chuyển hướng cuộc gọi hoặc tổ hợp phím *2 (chỉ áp dụng trong tổng đài CloudFone), nhấn số nội bộ cần chuyển, nhấn #Send để gọi.

Đàm thoại nhiều người (chỉ áp dụng trong tổng đài CloudFone)

Khi đang thực hiện cuộc đàm thoại, nhấn tổ hợp phím *3, nhấn số nội bộ cần thêm vào, nhấn #Send để thực hiện cuộc đàm thoại nhiều người.

Điu chnh âm lượng

Nhấn icon điều chỉnh âm lượng khi đang trong cuộc gọi, để tăng giảm âm lượng của cuộc đàm thoại.

Nhấn icon điều chỉnh âm lượng khi không thực hiện cuộc gọi, để tăng giảm âm lượng của tiếng reo khi có cuộc gọi đến.