Tin tức CloundFone - Tổng đài điện thoại nội bộ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI GRANDSTREAM GXP1610

Hướng dẫn sử dụng điện thoại Grandstream GXP1610

Hướng dẫn sử dụng điện thoại Grandstream GXP1610

TÍNH NĂNG CƠ BẢN

∗ Thực hiện cuộc gọi:

Sử dụng HandSet (tai nghe dạng tay cầm):

  1. Nhấc tai nghe.
  2. Nhập số điện thoại, bấm nút hoặc phím # để gọi.

Sử dụng Speaker (loa ngoài):

  1. Nhấn 
  2. Nhập số điện thoại, bấm nút hoặc phím # để gọi.

Sử dụng HeadSet (tai nghe dạng chụp đầu):

  1. Nhấn 
  2. Nhập số điện thoại, bấm nút  hoặc phím # để gọi.

∗ Trả lời cuộc gọi:

Sử dụng HandSet:

Nhấc tai nghe.

Sử dụng loa ngoài:

Nhấn 

Sử dụng HeadSet:

Nhấn 

Lưu ý: Nhấn nút Reject để từ chối cuộc gọi.

  ∗ Ngắt cuộc gọi:

Sử dụng HandSet:

Gác máy hoặc nhấn nút EndCall.

Sử dụng loa ngoài:

Nhấn  hoặc nhấn nút EndCall.

Sử dụng HeadSet:

Nhấn nút EndCall.

   Quay lại số vừa gọi:

Nhấn phím #, phím hoặc phím mềm “REDIAL” trên màn hình LCD.

  ∗ Ngắt Micro khi đàm thoại:

Nhấn để vô hiệu hóa micro khi đang đàm thoại.

Nhấn để kích hoạt lại micro.

Lưu ý: Ta còn có thể nhấn để chặn các cuộc gọi vào.

   ∗ Chuyển cuộc gọi:

Nhấn hoặc tổ hợp phím *2 (chỉ áp dụng trong tổng đài CloudFone), nhấn số nội bộ cần chuyển, nhấn bấm nút hoặc phím # để gọi.

   ∗ Đàm thoại nhiều người:

Cách 1: Khi đang thực hiện cuộc đàm thoại, nhấn để truy cập vào chế độ đàm thoại tay 3, nhập số điện thoại cần thêm vào, nhấn nút hoặc phím #. Nhấn phím mềm “ConfCall” trên màn hình LCD để hoàn tất thiết lập đàm thoại tay 3.

Cách 2: Khi đang thực hiện cuộc đàm thoại, nhấn tổ hợp phím *3, nhấn số nội bộ cần thêm vào, nhấn nút hoặc phím # để thực hiện cuộc đàm thoại nhiều người.

   ∗ Điều chỉnh âm lượng:

Nhấn  khi đang trong cuộc gọi, để tăng giảm âm lượng của cuộc đàm thoại.

Nhấn khi không thực hiện cuộc gọi, để tăng giảm âm lượng của tiếng reo khi có cuộc gọi đến.

TỔNG ĐÀI CLOUDFONE

Quét mã QR hoặc nhấn gọi để được hỗ trợ tư vấn

Gọi miễn phí