Tin tức CloundFone - Tổng đài điện thoại nội bộ

Hướng dẫn cấu hình điện thoại IP YEALINK T19 E2

Các bước cấu hình cấu hình điện thoại IP

Hướng dẫn cấu hình điện thoại YEALINK T19 E2

Hướng dẫn cấu hình điện thoại YEALINK T19 E2

Lấy địa chỉ IP của điện thoại

 • Sau khi khởi động máy xong, nhấn nút như hình bên dưới để lấy IP của điện thoại. Vd: 192.168.1.102.

ĐIỆN THOẠI YEALINK T19 E2

 • Vào trình duyệt Web đăng nhập vào IP của điện thoại vừa lấy để vào giao diện quản lý, như hình dưới:

đăng nhập vào IP của điện thoại

Tài khoản thường mặc định

 • Username: admin.
 • Password: admin.

Giao diện khi đã login thành công như hình dưới:

Giao diện khi đã login thành công

Bất đầu cấu hình: Chọn Account -> Register điền thông tin tài khoản SIP cần đăng ký, ví dụ tương tự như hình dưới:

 • Line Active
 • Label = { Dùng để hiển thị trên màn hinh LCD }
 • Display Name =  { Dùng để hiển thị trên máy của người được gọi }
 • Register Name = { Tên đăng ký với tổng đài, thông thường dùng là số máy nhánh }
 • User Name = { Username đăng ký với tổng đài, thông thường dùng là số máy nhánh }
 • Password = {Mật khẩu của số nội bộ}
 • SIP Server = {Địa chỉ SIP server}
 • Port = {Cổng}

Chọn Confirm.

hoàn tất cấu hình số nội bộ trên Điện Thoại IP Phone Yealink

Như vậy đã hoàn tất cấu hình số nội bộ trên Điện Thoại IP Phone Yealink.

Các chỉnh sửa thêm trên điện thoại IP

 • Chỉnh sửa thời gian: Trong một số trường hợp, điện thoại IP Yealink không hiển thị đúng múi giờ dẫn đến nhầm lẫn về mặt thời gian.
 • Chọn Settings -> Time & Date điều chỉnh múi giờ cho đúng.
 • Chọn Confirm.

chỉnh sửa thời gian: Trong một số trường hợp, điện thoại IP Yealink

 • Muốn Reset quay về trang thái mặc định ta chọn như hình dưới:

Reset quay về trang thái mặc định

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 5 / 5. Phiếu bầu: 6

Cảm ơn bạn đã bình chọn.

TỔNG ĐÀI CLOUDFONE

Quét mã QR hoặc nhấn gọi để được hỗ trợ tư vấn

Gọi miễn phí