Tin tức CloundFone - Tổng đài điện thoại nội bộ

Hướng dẫn cấu hình điện thoại GRANDSTREAM GXP1610

Hướng dẫn cấu hình điện thoại GRANDSTREAM GXP1610

Hướng dẫn cấu hình điện thoại GRANDSTREAM GXP1610

Lắp điện thoại

GRANDSTREAM GXP1610

GRANDSTREAM GXP1610

Các bước cấu hình

Lấy IP của điện thoại

Lấy IP của điện thoại

 

Sau khi khởi động xong, nhấn nút NextScr để hiện IP của máy. Vd: 192.168.1.102.

Log In vào Giao Diện: Vào trình duyệt Web đăng nhập vào IP của máy vừa lấy để vào giao diện quản lý của máy, như hình dưới:

Log In vào Giao Diện

Tài khoản thường mặt định là:

 • Username: admin.
 • Password: admin.

Giao diện khi đã login thành công như hình dưới:

Log In vào Giao Diện

Cấu hình: Chọn SETTINGS -> General Settings: Use Random Port  chọn Yes -> Save and Apply. Như hình dưới:

Điền thông tin

 Chọn ACCOUNTS -> General Settings.

ACCOUNTS -> General Settings

 Điền thông tin tài khoản như hình dưới :Điền thông tin tài khoản

 • Account Active:                Yes.
 • Account Name:                 Tên cho tài  khoản.
 • SIP Server:                         Địa chỉ IP của Tổng  Đài.
 • IP:                                        Port.
 • SIP user ID:                        Số nội bộ.
 • Authenticate ID:                 Số nội bộ.
 • Authenticate Password:    Mật khẩu của Số nội bộ đó.
 • Name:                                  Tên của người sử dụng Số nội bộ đó.

Sau khi điền đủ thông tin Chọn Save and Apply.

Đăng ký thành công thì Trang Chủ Giao Diện thông báo Yes sẽ có màu xanh như hình dưới.

hoàn tất cấu hình điện thoại IP GRANDSTREAM

Đã hoàn tất cấu hình điện thoại IP GRANDSTREAM.

Các chỉnh sửa thêm cho điện thoại

Cấu hình thời gian: Trong một số trường hợp, điện thoại IP Grandstream không hiển thị đúng múi giờ dẫn đến nhầm lẫn về mặt thời gian.

 • Chọn SETTINGS -> Date and Time điều chỉnh lại ngày giờ -> Save and Apply.

điều chỉnh lại ngày giờ

Muốn Reset quay về trang thái mặc định ta chọn như hình dưới:

Resset quay về trang thái mặc định ta chọn như hình dưới

Tắt chuông ảo trên điện thoại: Nếu liên tục gặp tình trạng có chuông gọi đến mà không nghe bên kia trả lời, ta vào chọn như hình dưới.

Nếu liên tục gặp tình trạng có chuông gọi đến mà không nghe bên kia trả lời, ta vào chọn như hình dưới

TỔNG ĐÀI CLOUDFONE

Quét mã QR hoặc nhấn gọi để được hỗ trợ tư vấn

Gọi miễn phí