HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH ĐIỆN THOẠI YEALINK T19 E2

CÁC BƯỚC CẤU HÌNH:

 1. Lấy Địa Chỉ IP Của Điện Thoại:
 • Sau khi khởi động máy xong, nhấn nút như hình bên dưới để lấy IP của điện thoại. Vd: 192.168.1.102.

 • Vào trình duyệt Web đăng nhập vào IP của điện thoại vừa lấy để vào giao diện quản lý , như hình dưới:

 • Tài khoản thường mặc định là:
 • Username: admin.
 • Password: admin.
 • Giao diện khi đã login thành công như hình dưới:

Bất đầu cấu hình: Chọn Account -> Register điền thông tin tài khoản SIP cần đăng ký, ví dụ  tương tự như hình dưới:

 • Line Active:
 • Label= { Dùng để hiển thị trên màn hinh LCD }
 • Display Name=  { Dùng để hiển thị trên máy của người được gọi }
 • Register Name= { Tên đăng ký với tổng đài, thông thường dùng là số máy nhánh }
 • User Name = { Username đăng ký với tổng đài, thông thường dùng là số máy nhánh }
 • Password = {Mật khẩu của số nội bộ}
 • SIP Server= {Địa chỉ SIP server}
 • Port={Cổng}
 • Chọn Confirm.

 • Như vậy đã hoàn tất cấu hình số nội bộ trên Điện Thoại IP Phone Yealink.

Các chỉnh sửa thêm trên Điện Thoại IP:

 • Chỉnh sửa thời gian: Trong một số trường hợp, điện thoại IP Yealink không hiển thị đúng múi giờ dẫn đến nhầm lẫn về mặt thời gian.
 • Chọn Settings -> Time & Date điều chỉnh múi giờ cho đúng.
 • Chọn Confirm.

 • Muốn Resset quay về trang thái mặc định ta chọn như hình dưới: