CẤU HÌNH FOLLOW ME

Chức năng Follow Me cho phép khi một số nội bộ đã đổ chuông hết thời gian quy định sẽ tự động chuyển tiếp đến một hoặc nhiều số nội bộ khác hoặc chuyển thẳng trực tiếp đến số điện thoại đi động trong mạng PSTN (trong trường hợp tổng đài có sử dụng đầu số cho phép gọi ra mạng PSTN).
Trên thanh Menu, ta chọn Applications >> Follow Me
Trên mục Edit Follow Me có các option sau:
Disable: Kích hoạt tính năng Follow Me cho số nội bộ được chỉ định.
Intitial Ring Time: Thời gian đổ chuông của số nội bộ trước khi chuyển tiếp.
Ring Strategy: Chế độ đổ chuông của số nội bộ, bao gồm các kiểu đổ chuông cơ bản sau:
 – RingAll: Đổ chuông tất cả các số nội bộ có trong danh sách chuyển tiếp (Follow-Me List).
– Hunt: Đổ chuông lần lượt các số nội bộ có trong danh sách chuyển tiếp.
– MemoryHunt: Reo số đầu tiên có trong danh sách, sau đó reo tiếp số đầu và số thứ 2, sau đó tiếp tục reo tiếp số đầu, số thứ 2 và số thứ 3 có trong danh sách chuyển tiếp v..v..
Ring Time (max 60s): Thời gian đổ chuông của các số điện thoại có trong danh sách chuyển tiếp.
Follow-Me List: Danh sách  số điện thoại cần chuyển tiếp.
Extension Quick Pick: Chọn nhanh các số nội bộ.
Play Music On Hold: Cho phép nghe nhạc chờ hoặc tiếng Ring khi chuyển tiếp vào các số có trong danh sách chuyển tiếp.
Mục Destination if no answer cho phép các số điện thoại trong danh sách chuyển tiếp khi không trả lời sẽ chuyển đến một đích đến khác tùy theo yêu cầu kịch bản.
Cuối cùng ta chọn Submit >> Apply để hoàn tất cấu hình.